Untitled 1

Destinatii


Depozite pentru DESEURI

 

 

   Organizarea sistemelor de precolectare selectivă, a deseurilor menajere de la populatie, si posibilitatea de valorificare a deseurilor recuperabile si refolosibile este  o cerinta a  Uniunii Europene.
     Fiecare centru urban, respectiv rural, urmeaza sa stabileasca amplasamente distincte pentru colectarea deseurilor menajere de la populatie si agenti economici si Centre urbane cu  Puncte de colectare selectivă a deseurilor industriale reciclabile. Implementarea unui sistem de colectare diferentiată a deseurilor de hârtie, carton, mase plastice, sticlă si PET-uri presupune existenta unor depozite de preluare, stocare si procesare.  Se realizează astfel colectarea selectivă a deseurilor de hârtie si carton, mase plastice, baterii si acumulatori auto, uleiuri uzate, metalice.
     Frecventa colectării deseurilor de la populatie se realizează diferentiat de la un oras la altul, conform contractelor încheiate cu operatorii serviciilor de salubritate. Colectarea se realizează in mod planificat atit de la operatorii economici cit si de la populatie rezultind anumite cantitati de deseuri ce trebuiesc depozitate pe anumite perioade de timp astfel incit fluxurile de preluare, sortare reciclare  sa nu aiba strangulari.
     Implementarea actelor normative privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, impun o serie de responsabilităti agentilor economici, primăriilor si consiliilor locale si consumatorilor. În vederea îndeplinirii obiectivelor nationale privind valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje, se pe baza analizei statistice anuale privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si deseurilor de ambalaje de către producători de ambalaje, importatori de ambalaje, producători de produse ambalate, importatori de produse ambalate, este necesar organizarea de depozite locale si zonale  pentru depozitarea, sortarea si procesarea acestor deseuri.
     EUROPROIECT ESTATE vine in intimpinarea agentilor economici si autoritatilor publice care doresc sa realizeze hale metalice in vederea crearii depozitelor  pentru  deseuri. Solutiile constructive furnizate de EUROPROIECT ESTATE asigura maximul de eficienta pentru aceste tipuri de constructii. Specialistii nostri au studiat acest fenomen in diferite tari din Uniunea Europeana, constatind ca dinamica construirii de astfel de spatii este foarte mare.
     Implementarea sistemului de colectare a deseurilor industriale reciclabile, extinderea în aproape toate centrele urbane a punctelor de colectare a deseurilor, cu precădere pentru colectarea anumitor categorii de deseuri (ex. deseuri metalice, hârtie - carton, baterii si acumulatori uzati, uleiuri uzate) care ocupă volume considerabile, determină implicit dezvoltarea Centrelor de Colectare si Reciclare a acestor cantităti de deseuri. Halele  metalice sunt constructii care se preteaza  perfect pentru aceste activitati.


Alegand EUROPROIECT ESTATE alegeti un partener de succes  !

Contactati-ne chiar ACUM pentru solutia de care aveti nevoie !

 Inapoi