Untitled 1

Servicii


Consultanta privind modelarea si analiza structurala

 

 

      Obtinem astfel  o viziune de ansamblu a structurii, de la planurile generale (de ansamblu), a planurilor de detaliu, a  listelor de materiale, pana la Notele de Comanda, avind astfel  o trasabilitate usoara a Managementului Documentelor.     
     Pentru clienti aceasta asigura multiple  avantaje si beneficii prin eliminarea timpilor  morti in timpul  coordonarii si controlului lantului de comenzi pana la executie. si montaj Managementul  Schimbarilor pe perioada Ciclului de Viata a proiectului este asigurat in mod optim.
     Toate aceste instrumente au scopul de a accelera şi eficientiza proiectarea prin crearea unui model cât mai exact folosind posibilităţile de modelare geometrică. Deosebit de importanta este experienta de peste 25 de ani in proiectare si analiza structuri a inginerilor structuristi de la EUROPROIECT ESTATE, care realizeaza atit modelarea si analiza structurala cit si detaliile de executie
     Avem permanent  o viziune de ansamblu a structurii, de la planurile generale (de ansamblu) pana la  planurile de detaliu.  Pentru clienti aceasta asigura multiple  avantaje si beneficii deoarece pot vedea inca din faza de  analiza structurala in mod grafic structura,  discuta si analiza anumite elemente tehnice si lua anumite decizii bazate pe analiza de structura (in conditiile in care aceasta este supusa diferitelor tipuri de actiuni provenind din incarcarile utile , tehnologice sau actiunea unor factori externi :  seism , vant …  etc.   
    Avem astfel un instrument puternic in privinta Managementului Schimbarilor pe perioada Ciclului de Viata a proiectului, deoarece majoritatea proiectelor in care am fost implicati au avut de rezolvat anumite schimbari propuse de clienti, de factorii de mediu, de fluxurile  tehnologice, de materiale ...etc.
     Modelarea si analiza structurala ofera clientilor , inca din faza de analiza a investitiei, elemente tehnice si de cost. In acest fel , dincolo de siguranta solutiilor  proiectate, specialistii  EUROPROIECT ESTATE furnizeaza un sprijin important clientilor  in privinta planificarii si gestionarii bugetelor  pentru proiect, evitind astfel depasirile de buget datorate estimarilor inexacte.
     Clientii au acces la :
  • Vederi (vederi isometrice) ale structurilor  ;
  • Vederilor suplimentare pentru situaţii specifice cum ar fi detalii de ancoraj a stâlpilor în fundaţii sau detalii de prindere a stâlpilor pe placa de bază.
  • Vederi asupra functionalului cladirii ...etc.

Modelarea si Analiza Structurala confera clientilor
certitudinea unei constructii sanatoase !


      Proiectarea Structurală sau proiectarea de rezistenţă este  o etapă din procesul complex de proiectare a unei construcţii care este  bazată pe metode de calcul care au la baza modele temeinic fundamentate ştiinţific şi care conduce la detalierea fiecărui element al structurii.  Proiectarea structurală este realizată  în mare parte de inginerul constructor proiectant de structuri (inginer structurist) si cuprinde următoarele etape:
  1. Conceptia structurală  - reprezintă prima etapă a proiectării si presupune  transpunerea de catre arhitect a tuturor necesităţilor şi dorinţelor clientului, într-o structură virtual realizabilă, care să respecte simultan atât prevederile normelor şi standardelor de proiectare a construcţiilor aflate în vigoare, cât şi principiile proiectării performante, economice, îmbinate armonios cu cerinţele estetice şi funcţionale.
  2. Modelarea structurală - reprezintă a doua etapă a proiectării si presupune transpunereamodelului virtual realizabil, obţinut în urma etapei de concepere structurală, într-un model de calcul simplificat, care să îl aproximeze cât mai exact şi care să permită analiza structurală într-o manieră care să conducă la o proiectare facilă, dar cât mai realistă, a fiecărui element structural.
  3. Analiza structurală – este cea de-a treia etapă a proiectării si presupune efectuarea unor calcule inginereşti asupra modelului de calcul, care să conducă la cunoaşterea detaliată a stării de solicitare în fiecare element al structurii de rezistenţă şi care să permită dimensionarea detaliată şi exactă a structurii ce urmeaza a fi realizată efectiv. Această etapă a proiectării este realizată - aproape în exclusivitate - cu ajutorul unor programe de analiză structurală bazate pe MEF (Metoda Elementelor Finite si Metoda Elementelor de Frontiera)
  4. Optimizare structurală -  este ultima etapă a proiectării si presupune analiza iterativă (ciclică) a structurii urmărind optimizarea unor anumiţi parametri ai acesteia şi atingerea unor standarde de performanţă a proiectării, oglindite - în general - în minimizarea consumurilor şi/sau a costurilor.  Este desigur, etapa cea mai importantă pentru o proiectare de succes a unei construcţii cu o arhitectură dată (fi e ea civilă, industrială, agricolă sau specială). Şi această etapă se bazează pe utilizarea unor programe de analiză şi optimizare structurală performante.

( cf. Conf. univ. dr. ing. Hortensiu-Liviu CUCU )

Parcurgerea sistematizată, atentă a tuturor celor patru etape ale analizei structurale
de către inginerul structurist, va conduce la realizarea unei structuri de rezistenta
care poate fi imbracata de formele propuse de arhitect,
respectind in acelasi timp cerinţele clientului.Contactati chiar acum EUROPROIECT ESTATE  pentru oferta  ! ( Click AICI  )

 Inapoi