Untitled 1

Servicii


Consultanta Finantare Credit-Leasing Constructii

 

 

 Servicii oferite :•    analiza IDS – metoda aplicata pentru identificarea solutiilor si resurselor alocate in faza preinvestitionala;
•     solutii de cofinantare – derivate din sistemul de accesare a fondurilor structurale ( plata vs rambursare fonduri UE );
•    plan de afaceri si analiza SWOT;
•    studiu de fezabilitate al investitiei;
•    analiza cost beneficiu;
•    analiza de risc si senzitivitate;
•    intocmirea cererii de finantare ;
•    intocmirea dosarelor de achizitii ;
•    intocmirea dosarului de plati aferent achizitiilor finantate prin fonduri structurale;
•    Cash-flow si BVC;


Politica companiei noastre are la baza cateva principii esentiale :


•    promptiduine in a raspunde intrebarilor potentialilor clienti  ;
•    transparenta prin faptul ca nu vom incheia un contract de consultanta daca nu identificam solutii viabile de finalizare a proiectului ;
•    criterii de selectie in sensul ca informam potentialul investitor asupra tuturor etapelor/dificultatilor/riscurilor ce apar in derularea proiectului investitional vizat;
•    confidentialitate pentru toate datele economico-financiare puse la dispozitia consultantului;
•    cost vs beneficiu – o cheltuiala isi va regasi acoperirea in veniturile viitoare;

     Realitatea ne-a demonstrat ca foarte multe companii sunt ademenite cu solutii “la cheie” pentru proiectele lor investitionale si suporta costuri financiare foarte mari inainte de a cunoaste pentru ce anume platesc .

In acest sens am adoptat criteriul corectitudinii si transparentei fata de client printr-o analiza Ex –ante a tuturor posibilitatilor si resurselor de care acesta dispune pentru finalizarea proiectului investitional .


    Otelul este 100% reciclabil. Multe companii de asigurari ofera constructorului si antreprenorului calcule mai favorabile în timpul procesului de construire, si vor oferi proprietarului o asigurare mai ieftina pe casa si pe bunuri. La o revânzare a acestora pretul creste.


   

     Puteti solicita CHIAR ACUM 

sprijinul unui consultant EUROPROIECT ESTATE

privind finantarea investitiei Dvs. apelind la Formularul de Contact .Alegand EUROPROIECT ESTATE alegeti un partener de succes  !

 Contactati-ne chiar ACUM pentru a primi cea mai buna oferta.


 Inapoi